Amdanom ni

Sefydlwyd C.A.D.P. ar gyfer blant ac oedolion Dyffryn Peris a’r pentrefi cyfagos.

Mae’n cynnig y cyfle i brofi gweithgareddau awyr agored fel ceufadu, mynydda, dringo a rhwyfo.

Mae’r clwb yn cyfarfod sawl gwaith yr wythnos, rhwng mis Ebrill a mis Medi ar yr adegau canlynol:

  • Nos Lun 6pm – Ceufadu i oedolion – Croeso i ddechreuwyr
  • Nos Lun 6.15pm – Ceufadu i bobl ifanc (sgiliau uwch)
  • Nos Fawrth 6.30pm – Rhwyfo Afon
  • Nos Fercher 6.30pm – Cychod Hir Celtaidd
  • Nos Iau 6pm – Ceufadu i blant ysgol uwchradd ac oedolion
  • Nos Iau 6.45pm – Cychod Hir Celtaidd
  • Dydd Sadwrn 10.30am – Ceufadau Sbrint
  • Dydd Sul 9.30am – Rhwyfo Afon a Cychod Hir Celtaidd

Yn ystod y Gaeaf, mae yna sesiynau rhwyfo yn unig: Cychod Hir Celtaidd ar fore dydd Sadwrn (9.30am), ac ar fore dydd Sul (9.30am).

Ceir manylion diweddaraf ynglyn a weithgareddau eraill ar y calendr ‘Digwyddiadau’ sydd gyferbyn.

Mae croeso mawr i unrhywun cymryd rhan. Mae’r sesiynau yn £3 yr un, ac mae’n bosib mynychu dau sesiwn am ddim cyn bod angen ymaelodi efo’r clwb.

Tudalen Facebook Page

2 weeks ago

Gethin Jones

https://m.youtube.com/watch/…Puffin Island Race 2017 ... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

Video gwych, da iawn chi Llanberis ☺️👍

the best bit is 16:40, and I liked the Ave Maria bit too.

17:08 some bugger tried to shoot us with a cannon! Never happened to me before and

6 days ago

Iwan Lloyd Roberts

hwyl a sbri yn Mor Mon ... See MoreSee Less

hwyl a sbri yn Mor Mon

6 days ago

Michelle Jones

Neil Jones Iwan Lloyd Roberts
Great day out with the club
Thanks to everyone involved 😉🍦🌞🚣‍♀️
... See MoreSee Less

Neil Jones Iwan Lloyd Roberts
Great day out with the club 
Thanks to everyone involved 😉🍦🌞🚣‍♀️

Comment on Facebook

Diolch yn fawr iawn i pawb am ddiwrnod arbennig iawn, llawn mwyhad ymysg fy ffrindiau newydd 👨‍⚖️🚣‍♂️. Thank you all for a special day amongst my new friends. I thoroughly enjoyed myself.👨‍⚖️🚣‍♂️. Thank you all for a special day amongst my new friends. I thoroughly enjoyed myself.

1 week ago

Michelle Jones

All those wishing to take part in our trip with clwb Antur Dyffryn Peris this Sunday to Trearddur bay.
Please answer this post if you have not yet had a consent form and wish to attend .
All requests must be in by 1pm tomorrow .
Looking 👀 forward to a great fun filled day.
Michelle Jones Neil Jones and Iwan Lloyd Roberts 🚣🎉😊🌞
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Iwan Lloyd Roberts

Llongyfarchiadau ail safle yn Ras Ynys Seiriol. Gwych ... See MoreSee Less

Llongyfarchiadau ail safle yn Ras Ynys Seiriol. Gwych

Comment on Facebook

Llun gwych Iwan, diolch am bostio 🙂

3 weeks ago

Janie Lampard

Hi, How do I join the rowing club please? Thanks/diolch ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Text me and I'll give you the number to phone x

3 weeks ago

Gethin Jones

Waw!Puffin Island Race results ... See MoreSee Less

Waw!

Comment on Facebook

WAW - ma hyn yn ffantastic - da iawn LLanberis

Brill. Oedd blistars Barry just mor impressive! Llongyfarchiadau

Dai iawn chi 🚣🏽

Fantastic well done the team.

+ View previous comments

3 weeks ago

Iwan Lloyd Roberts

Noson Cwl ar y dwr gyda SUP swmpus ... See MoreSee Less

Noson Cwl ar y dwr gyda SUP swmpus

Comment on Facebook

You all look amazing 😉

Looks great fun

3 weeks ago

Iwan Lloyd Roberts

Noson Braf o Haf spiwch ar y tywydd da chin methu Michelle Jones a Neil Jones. Gobeithio bod chin cael amser da yn yr Haul 😉 ... See MoreSee Less

Noson Braf o Haf spiwch ar y tywydd da chin methu Michelle Jones a Neil Jones. Gobeithio bod chin cael amser da yn yr Haul ;-)

Comment on Facebook

Thanks hope you had fun Missing you all A big thanks to all the coaches 👍x

4 weeks ago

Neil Jones

An eventful evening with the group .
Their achievements grow ever more 😎
Ardderchog unwaith eto
... See MoreSee Less

An eventful evening with the group .
Their achievements grow ever more 😎
Ardderchog unwaith eto