Amdanom ni

Sefydlwyd C.A.D.P. ar gyfer blant ac oedolion Dyffryn Peris a’r pentrefi cyfagos.

Mae’n cynnig y cyfle i brofi gweithgareddau awyr agored fel ceufadu, mynydda, dringo a rhwyfo.

Mae’r clwb yn cyfarfod sawl gwaith yr wythnos, rhwng mis Ebrill a mis Medi ar yr adegau canlynol:

  • Nos Lun 6pm – Ceufadu i oedolion – Croeso i ddechreuwyr
  • Nos Lun 6.15pm – Ceufadu i bobl ifanc (sgiliau uwch)
  • Nos Fawrth 6.30pm – Rhwyfo Afon
  • Nos Fercher 6.30pm – Cychod Hir Celtaidd
  • Nos Iau 6pm – Ceufadu i blant ysgol uwchradd ac oedolion
  • Nos Iau 6.45pm – Cychod Hir Celtaidd
  • Dydd Sadwrn 10.30am – Ceufadau Sbrint
  • Dydd Sul 9.30am – Rhwyfo Afon a Cychod Hir Celtaidd

Yn ystod y Gaeaf, mae yna sesiynau rhwyfo yn unig: Cychod Hir Celtaidd ar fore dydd Sadwrn (9.30am), ac ar fore dydd Sul (9.30am).

Ceir manylion diweddaraf ynglyn a weithgareddau eraill ar y calendr ‘Digwyddiadau’ sydd gyferbyn.

Mae croeso mawr i unrhywun cymryd rhan. Mae’r sesiynau yn £3 yr un, ac mae’n bosib mynychu dau sesiwn am ddim cyn bod angen ymaelodi efo’r clwb.

Tudalen Facebook Page

15 hours ago

Bob Mackay

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Fynediad i’r Awyr Agored, Ymgynghoriad yn cau ddiwedd y mis hwn – MYNNWCH DDWEUD EICH DWEUD! Mae Dyfroedd Cymry – DC wedi paratoi Ffurflen Ymateb Ar-lein, y gellir ei chyflwyno’n uniongyrchol i Lywodraeth Cymru. Os ydych yn cytuno â’n hymateb, ewch ati i’w chwblhau a’i chyflwyno.
Fel arall, mae croeso i unrhywun ddefnyddio unrhyw ran o’n hymateb i lunio eu llythyr ymateb eu hunain.
... See MoreSee Less

1 day ago

Charlotte Rimmer

Well done to everyone who competed on the weekend in the Chester Hasler and to Elliw who came 2nd in k1 and to Finley who competed with me and came 1st in k2! Thank you to Harriet and Barry for being great coaches xx ... See MoreSee Less

Well done to everyone who competed on the weekend in the Chester Hasler and to Elliw who came 2nd in k1 and to Finley who competed with me and came 1st in k2! Thank you to Harriet and Barry for being great coaches xx

5 days ago

Gethin Jones

Di cenllysg ddim yn stopio bobl (gwirion) rwyfo! ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Edrych yn dda hogia 😀

1 week ago

Michelle Jones

If you want to book for 23rd outdoor activities at plas y Benin I will be booking tomorrow.please can you text me with your activity choices
Thanks
Michelle
07795481969
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Gethin Jones

Post on behalf of C.A.D.P:

Ffarwel i Emma,

Gadael i fynd i fyw yn Lundain.

Llwyddiant cyflym iawn gyda ceufad K1 yn y ‘Trapper’ wedyn ‘Tasman’ ac i’r ‘Tor’ – da iawn Emma sgiliau gwych.

Yr eneth a fu wedi gwella orau yn y gystadleuaeth ‘Timetrial’ yn ystod y gaeaf.

Dymuniadau gorau i ti gan bawb – byddwn yn methu y wen a dy natur hwyliog.

----------------------------------------------

Farewell to Emma,

leaving to live in London.

Rapid success in the K1 from the ‘Trapper’ to the ‘Tasman’ to the ‘Tor’ – well done Emma exceptional skill.

Best improved Junior Girl during the winter Timetrial event

Best wishes to you from us all – we will miss your happy outgoing nature and smile
... See MoreSee Less

Post on behalf of C.A.D.P:

Ffarwel i Emma,

Gadael i fynd i fyw yn Lundain.

Llwyddiant cyflym iawn gyda ceufad K1 yn y ‘Trapper’ wedyn ‘Tasman’ ac i’r ‘Tor’ – da iawn Emma sgiliau gwych.

Yr eneth a fu wedi gwella orau yn y gystadleuaeth ‘Timetrial’ yn ystod y gaeaf.

Dymuniadau gorau i ti gan bawb – byddwn yn methu y wen a dy natur hwyliog.

----------------------------------------------

Farewell to Emma,

leaving to live in London.

Rapid success in the K1 from the ‘Trapper’ to the ‘Tasman’ to the ‘Tor’ – well done Emma exceptional skill.

Best improved Junior Girl during the winter Timetrial event

Best wishes to you from us all – we will miss your happy outgoing nature and smile

Comment on Facebook

Emma Anderson x

4 weeks ago

Iwan Lloyd Roberts

Hwyl, Chwerthin a dim llawer o chwyrnu! ... See MoreSee Less

Hwyl, Chwerthin a dim llawer o chwyrnu!

Comment on Facebook

Great time 👍

Lle mae'r fideos? 🤣👍🏼

Looks like you had a good time

1 month ago

Michelle Jones

We will be doing a kayaking and camping trip this weekend Saturday 19th August.
If you wish to attend please pick up a consent form from the club on Thursdays session which will include a list of things to bring.
We will meet at the club at 1pm and go to our destination which is Glan Morfa Caernarfon .we sleep overnight and return on the Sunday at 11am .
The trip will cost £5
Evening meal provided but you can bring munch if you want.
Hope to see you all there for a fun time 🚣‍♀️
Michelle Jones Neil Jones Iwan Lloyd Roberts and Claire Branston
... See MoreSee Less

We will be doing a kayaking and camping trip this weekend Saturday 19th August.
If you wish to attend please pick up a consent form from the club on Thursdays session which will include a list of things to bring.
We will meet at the club at 1pm  and go to our destination which is Glan Morfa Caernarfon .we sleep overnight and return on the Sunday at 11am .
The trip will cost £5 
Evening meal provided but you can bring munch if you want.
Hope to see you all there for a fun time 🚣‍♀️
Michelle Jones Neil Jones Iwan Lloyd Roberts and Claire Branston

Comment on Facebook

Can't Wait! 😆

Do we need a tent of our own ??

What's happening today with the weather?

Trip is still on not raining in Caernarfon. If anything changes will let you all know by 12pm

2 months ago

Hannah Hughes

... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Megan Roberts

2 months ago

Michelle Jones

Sorry but due to unforeseen circumstances our kayaking seeing for tonight will be cancel we are sorry for the short notice.
Will be to there the following week
Kind regards
Michelle Jones and Neil Jones
... See MoreSee Less

2 months ago

Gethin Jones

https://m.youtube.com/watch/…Puffin Island Race 2017 ... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

Video gwych, da iawn chi Llanberis ☺️👍

the best bit is 16:40, and I liked the Ave Maria bit too.