Amdanom ni

Sefydlwyd C.A.D.P. ar gyfer blant ac oedolion Dyffryn Peris a’r pentrefi cyfagos.

Mae’n cynnig y cyfle i brofi gweithgareddau awyr agored fel ceufadu, mynydda, dringo a rhwyfo.

Mae’r clwb yn cyfarfod sawl gwaith yr wythnos, rhwng mis Ebrill a mis Medi.

Clwb Antur Dyffryn Peris AGM

We would like to welcome you to Clwb Antur Dyffryn Peris AGM, which is to be held on the 29/04/2019 in the Ganolfan in Llanberis at 6pm.

We will be nominating positions for officers and committee members listed below:

  • Chair
  • Vice Chair
  • Secretary
  • Membership secretary
  • Treasurer
  • Welfare officer
  • Kit/equipment specialist
  • Website/IT Specialist
  • Committee members

If you think you would be interested in any of these positions, please reply with your name and interested position as soon as possible to michelle_sandercombe@yahoo.com.

All nominees will be discussed and voted upon in the AGM.

Some nominees have already shown an interest although many roles are needed. You don’t have to take a role, but we would appreciate your attendance, as we need as many people to move things forward with the club.

All welcome including the junior members.

Please see the agenda.

We hope to see you there and thank you for your support.

Neil, Michelle, Claire & Iwan

Ceir manylion diweddaraf ynglyn a weithgareddau eraill ar y calendr ‘Digwyddiadau’ sydd gyferbyn.

Mae croeso mawr i unrhywun cymryd rhan. Mae’r sesiynau yn £3 yr un, ac mae’n bosib mynychu dau sesiwn am ddim cyn bod angen ymaelodi efo’r clwb.