Amdanom ni

Sefydlwyd C.A.D.P. ar gyfer blant ac oedolion Dyffryn Peris a’r pentrefi cyfagos.

Mae’n cynnig y cyfle i brofi gweithgareddau awyr agored fel ceufadu, mynydda, dringo a rhwyfo.

Mae’r clwb yn cyfarfod sawl gwaith yr wythnos, rhwng mis Ebrill a mis Medi ar yr adegau canlynol:

  • Nos Lun 6pm – Ceufadu i oedolion – Croeso i ddechreuwyr
  • Nos Lun 6.15pm – Ceufadu i bobl ifanc (sgiliau uwch)
  • Nos Fawrth 6.30pm – Rhwyfo Afon
  • Nos Fercher 6.30pm – Cychod Hir Celtaidd
  • Nos Iau 6pm – Ceufadu i blant ysgol uwchradd ac oedolion
  • Nos Iau 6.45pm – Cychod Hir Celtaidd
  • Dydd Sadwrn 10.30am – Ceufadau Sbrint
  • Dydd Sul 9.30am – Rhwyfo Afon a Cychod Hir Celtaidd

Yn ystod y Gaeaf, mae yna sesiwn rhwyfo ar fore dydd Sul yn unig.

Ceir manylion diweddaraf ynglyn a weithgareddau eraill ar y calendr ‘Digwyddiadau’ sydd gyferbyn.

Mae croeso mawr i unrhywun cymryd rhan. Mae’r sesiynau yn £3 yr un, ac mae’n bosib mynychu dau sesiwn am ddim cyn bod angen ymaelodi efo’r clwb.

Tudalen Facebook Page

Everyone had a great time yesterday.
Thank you to the outdoor partnership and Plas Y Brenin
... See MoreSee Less

Everyone had a great time yesterday.
Thank you to the outdoor partnership and Plas Y Brenin

Dwrnod gwych heddiw, Diolch Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership ... See MoreSee Less

Dwrnod gwych heddiw, Diolch Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

... See MoreSee Less

Clwb Antur Dyffryn Peris
Just to let you know I am sorry but there will be no kayaking for Thursday this week .
Looking forward to seeing you all on Saturday at plas y brennin

Many thanks
Michelle and Neil
... See MoreSee Less

Lawnsiad HWB Eryri - Hydref 1af (Sadwrn)
Fel Orhan or lawnsiad a cyd-weithio mi fydd Clwb Antur Dyffryn Peris yn cynnig sesiynnau Kayakio o 1pm y prynhawn ymlaen

HWB Eryri - Oct 1st (Saturday)
As part of the launch and working together, Clwb Antur Dyffryn Peris will be offering Kayaking sessions from 1pm onwards.
Diolch / Thank you
... See MoreSee Less

Clwb Antur Dyffryn Peris
Just to let you know I am sorry but there will be no kayaking for Thursday this week .
Sorry but we will try and sort something out for next Thursday .
Please keep an eye on Facebook for next week.
Many thanks
Michelle and Neil
... See MoreSee Less

Iwan Lloyd Roberts added 6 photos to sesiwn pwll in Clwb Antur Dyffryn Peris (C.A.D.P). ... See MoreSee Less

sesiwn pwll

Clwb Antur Dyffryn Peris
Thursday 8th September
All those. Interested there is a pool session at plas y Brenin booked.
There are only 6 places available due to the size of the pool.
The first 6 to text me on 07795481968 they are coming will be able to take part.
I will text u back to confirm.
Leave you name on the text please
please meet us at the club at 6pm
The usual £3 applies.
Michelle &Neil
... See MoreSee Less

Os ydi rhywun ar gael i helpu? potel neu flask y Bartneriaeth i pawb sydd yn helpu / Is anyone available to help out? Outdoor Partnership bottle or flask for volunteers ... See MoreSee Less

Os ydi rhywun ar gael i helpu? potel neu flask y Bartneriaeth i pawb sydd yn helpu / Is anyone available to help out? Outdoor Partnership bottle or flask for volunteers