Ceufadu a Chanŵio

 

1274385_10151810299762236_2127249540_o (1)

 

Rydym yn hyrwyddo gweithgareddau chwaraeon dŵr ar gyfer pob oedran. Ein bwriad yw i chi gael hwyl, a dysgu sgiliau newydd mewn chwaraeon padlo, sydd yn cynnwys:

  • Canŵ1915921_423109567235_5061474_n
  • Slalom
  • Ceufad
  • Ceufad môr
  • Ceufad Sbrint

Mae’r clwb yn darparu’r holl offer sydd angen er mwyn cychwyn. Mae gan ein tîm talentog o hyfforddwyr ystod eang o sgiliau, ac efo’u hanogaeth a’u cefnogaeth, byddwch yn padlwr hyderus mewn dim o amser.

Ein hamserlen wythnosol yw:

Hyfforddiant Ceufadau Sbrint – Dydd Sadwrn 9.30

Oedolion – Nos Lun am 18.00

Slalom – Nos Fercher am 18.00

Ieuenctid – Nos Iau am 18.00

Rydym yn cynnig hyfforddiant ar sawl lefel, wedi’i strwythuro yn ôl gofynion sustem Gwobrwyon Seren yr Undeb Canŵio Prydeinig.

Mae’r hyfforddiant yn llwyddiannus iawn gyda’r mwyafrif o’r aelodau yn cyrraedd Gwobr Dwy Seren. Tu hwnt i hynny, mae gweithgareddau’r clwb yn cael eu harwain gan ddymuniadau’r aelodau. Rydym yn awyddus i wrando ac i ymateb i uchelgais pob aelod unigol.

Er mwyn rhoi syniad i chi o’r fath o ddewisiadau fedrwn ni cynnig i chi, dyma ychydig o wefannau fedrwch chi ymweld efo nhw.

247_canoe-wales-logo

http://www.canoewales.com/canoe-wales

british canoeing

http://bcu.org.uk/