Cychod Hir Celtaidd

DSC_0009
Cwch Hir Celtaidd ar Lyn Padarn yn Llanberis

Dim ond un llyn naturiol arall yn Nghymru sy’n fwy na Llyn Padarn, a CADP ydi’r unig glwb mewndirol yn Nghynghrair Gogleddol y ChRhMC. Y mae hyn yn ein galluogi i rwyfo trwy’r flwyddyn, ac mae nifer o glybiau eraill yn ymweld a’r llyn er mwyn ymarfer yn y Gaeaf.

Mae’r clwb yn aelod o Chymdeithas Rhwyfo Mor Cymru ac wedi cystadluwrsa logo mewn nifer o gystadlaethau rhwyfo ar hyd arfordir Cymru. Er mae ar y môr y cynhelir y ran fwyaf o’r rasus yma, mae aelodau o’r clwb wedi cystadlu yn y ‘Great River Race’ yn Llundain gan rhwyfo fyny’r afon Tafwys. Ras 21.6 milltir, sydd yn denu dros 330 o gychod traddodiadol o bedwar ban byd.

Mae calendar y clwb hefyd yn cynnwys sawl trip mwy hamddenol ar hyd yr arfordiroedd cyfagos.

The Great River Race 2015

Asesiad Risg CLWB RHWYFO LLANBERIS Mai 2015

Calendr Rasio Cymdeithas Rhwyfo Mor Cymru nawr ar-lein

E-bostiwch sharon.jones@gllm.ac.uk cyn gynted a phosib, gyda rhestr o’r rasys yr hoffech gymryd rhan ynddo.

http://www.welshsearowing.org.uk/events.shtml