Ymaelodi

10403938_10203037338106706_4750250271154928754_o
Ein padlwyr ifanc gyda David Brailsford a‘r fflam Olympaidd

I ddechrau mae’n rhaid llenwi’r ffurflen caniatad yma. Yna’n mae’n bosib mynychu 2 sesiwn gyda’r clwb heb ymaelodi, er mwyn

  • cynnig rhagflas o’r gwahanol gweithgareddau
  • cyfarfod yr aelodau eraill.

Yn dilyn hynny, bydd angen ymaelodi, ac mae’r telerau wedi nodi isod:

OEDOLYN                                            £30.00 (+ £3.00 pob sesiwn)

PLENTYN (DAN 18)                         £20.00 (+ £3.00 pob sesiwn)

TEULU                                                  £50.00 (+ £3.00 fesul unigolyn pob sesiwn)

+ aelodaeth o’r ‘Cymdeithas Rhwyfo Môr Cymru’ – £12.00 / £6.00
mae hwn yn orfodol ar y rhai sy’n rhwyfo er mwyn sicrhau yswiriant.

Mae angen i bob aelod o’r teulu sy’n dod yn aelod o’r clwb, cwblhau copi o’r ffurflen aelodaeth yma.

Trwy ymaelodi efo’r clwb, byddwch hefyd yn ymaelodi efo’r Partneriaeth Awyr Agored, sy’n cynnig llawer o gyfloedd i ddatblygu eich sgiliau awyr agored a gostyngiadau yn y siopau lleol yma.